ปรับภูมิทัศน์คูเมืองโคราช

ตะลึง ปรับภูมิทัศน์คูเมืองโคราช ขุดเจอภาชนะ-โครงกระดูกมนุษย์พันปี

ตะลึง ปรับภูมิทัศน์คูเมืองโคราช ขุดเจอภาชนะพิมายดำ โครงกระดูกมนุษย์พันปี หลักฐานยืนยันแหล่งอารยธรรม 2.5 พันปี สันนิษฐานก่อสร้างในสมัยพระนารายณ์มหาราช หรือในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย เมื่อวันที่ 30 พ.ค.67 นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ได้มอบหมายนักโบราณคดีปฏิบัติการ โดยมีนายวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา พร้อมนายวิธาน ศรีขจรวุฒิศักดิ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดค้นหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์บริเวณพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ คูเมืองด้านตะวันออก ถ.อัษฎางค์ ตัด ถ.พลล้าน เขตเทศบาลนคร …

ตะลึง ปรับภูมิทัศน์คูเมืองโคราช ขุดเจอภาชนะ-โครงกระดูกมนุษย์พันปี Read More