ขวัญบนหัว

ไขปริศนาความเชื่อ ขวัญบนหัว เกิดจากอะไร เด็กมี 3 ขวัญ จะฉลาดกว่าปกติจริงไหม?

ไขปริศนาความเชื่อ ขวัญบนหัว เด็กน้อยมี 3 ขวัญ จะฉลาดกว่าเด็กคนอื่นๆ จริงไหม? รู้แล้วเปลี่ยนทุกอย่างที่เคยเชื่อ เมื่อให้กำเนิดลูก พ่อแม่ย่อมต้องการให้ลูกมีชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์ เป็นคนที่มีความสามารถและชาญฉลาด ดังนั้น หลายๆคนจึงให้ความสนใจกับลักษณะทางกายภาพของลูกที่เกิดมา เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสามารถของเด็ก หลายคนเชื่อว่าเด็กที่มี “ขวัญ” บนศีรษะจำนวน 3 ขวัญนั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาด บุคลิกภาพที่ดี  มีความสามารถและมีแนวโน้มที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต อาจกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ จึงอาจจจะได้รับความคาดหวังจากผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก ทั้งที่เป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆ ที่เพิ่งเกิดมาบนโลกนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว พบว่า “ขวัญ” …

ไขปริศนาความเชื่อ ขวัญบนหัว เกิดจากอะไร เด็กมี 3 ขวัญ จะฉลาดกว่าปกติจริงไหม? Read More