น้องไนซ์ไม่ยอม ! ยื่นเรื่องราวร้องเรียนคนกล่าวหา ต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล

ทีมงาน น้องไนซ์ไม่ยอม โร่ยื่นเรื่องร้องนายก เอาผิดคนกล่าวหา ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล
น้องไนซ์ไม่ยอม

อัปเดตแล้วล่าสุดทีมงาน อาจารย์น้องไนซ์ นิรมิตเทวาจุติ เปิดเรื่องยื่นร้องทุกข์ ต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีข้อมูลดังนี้

1. ยื่นเรื่องราวร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีและผู้มีอำนาจในบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการในการควบคุมพฤติกรรมของสื่อ และวางแนวทางในการออกกฎหมาย ควบคุม เอาผิด สื่อมวลชนที่นำเสนอเรื่องราวอันเป็นเท็จ ทำให้สังคมบิดเบือน และเกิดความขัดแย้งกันขึ้นเป็นวงกว้าง

รวมทั้งขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ตั้งคณะทำงานเพื่อการปฏิรูปการทำงานของสื่อมวลชนนี้ด้วย และขอให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกสื่อสารมวลชน หรือเจ้าของรายการที่นำเสนอข่าวเท็จนั้น มาลงโทษตามกฎหมาย และกฎระเบียบทางราชการด้วย

2. ดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญากับสื่อสารมวลชนที่จงใจนำเสนอข่าวเท็จ ทำให้อาจารย์น้องไนซ์ และครอบครัว พร้อมทั้งทีมงานนิรมิตเทวาจุติ ได้รับความเสียหาย รวมไปถึงฟ้องร้องเจ้าของช่องที่เป็นผู้ถือใบอนุญาตให้รับผิดชอบตามกฎหมายด้วย พร้อมทั้งนำเสนอคำฟ้องต่อศาล ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการสื่อต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจให้พิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวตามกฎหมายบ้านเมืองต่อไป

3. แถลงข้อเท็จจริงชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินคดี เพื่อให้พี่น้องประชาชนทราบถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าว

น้องไนซ์ไม่ยอม

ติดตามข่าวสาร ข่าวเด็ด ประเด็นร้อน ที่นี่ 👉 ข่าวเด็ดประจำวัน