วิถีคนลุ่มน้ำห้วยกุดกุง

วิถีคนลุ่มน้ำห้วยกุดกุง ที่ยโสธร กับการทำ “กองเยาะ” จับปลากินแบบวิถีอีสาน

ชาวบ้านบ้านเหล่ามะเขียว อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ยังคงใช้ชีวิตตามวิถีคนลุ่มน้ำห้วยกุดกุง โดยการเอากิ่งไม้ท่อนไม้มากองรวมกันเอาไว้ในลำห้วยเป็น “กองเยาะ” เพื่อให้ปลาเข้ามาอาศัย แล้วค่อยลงอวนล้อมจับลากขึ้นฝั่ง ทำให้ได้ปลาสารพัดชนิดทำกินเป็นอาหาร ที่จังหวัดยโสธร เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งของทุกปี ชาวบ้านตามแนวลุ่มน้ำชีก็จะพากันไปเอากองเยาะในลำห้วย เพื่อจับปลาหลากหลายชนิดนำไปปรุงเป็นอาหารรับประทาน ก่อนจะนั่งล้อมวงกินข้าวอย่างเอร็ดอร่อยบริเวณริมลำห้วย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเหล่ามะเขียว ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อันเป็นหมู่บ้านที่อยู่แม่น้ำชี และมีลำห้วยกุดกุงเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีไหลผ่าน ในช่วงฤดูน้ำหลาก ปริมาณน้ำก็จะเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง แต่พอเข้าสู่หน้าแล้งน้ำก็จะแห้งขอด ทำให้ทุกๆ ปีชาวบ้านประมาณ  10 คน ได้รวมกลุ่มไปทำกองเยาะ (รูปแบบการจับปลาด้วยเครื่องมือแบบวิถีอีสาน) …

วิถีคนลุ่มน้ำห้วยกุดกุง ที่ยโสธร กับการทำ “กองเยาะ” จับปลากินแบบวิถีอีสาน Read More