น้องไนซ์ไม่ยอม !

น้องไนซ์ไม่ยอม ! ยื่นเรื่องราวร้องเรียนคนกล่าวหา ต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล

ทีมงาน น้องไนซ์ไม่ยอม โร่ยื่นเรื่องร้องนายก เอาผิดคนกล่าวหา ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล อัปเดตแล้วล่าสุดทีมงาน อาจารย์น้องไนซ์ นิรมิตเทวาจุติ เปิดเรื่องยื่นร้องทุกข์ ต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีข้อมูลดังนี้ 1. ยื่นเรื่องราวร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีและผู้มีอำนาจในบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการในการควบคุมพฤติกรรมของสื่อ และวางแนวทางในการออกกฎหมาย ควบคุม เอาผิด สื่อมวลชนที่นำเสนอเรื่องราวอันเป็นเท็จ ทำให้สังคมบิดเบือน และเกิดความขัดแย้งกันขึ้นเป็นวงกว้าง รวมทั้งขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ตั้งคณะทำงานเพื่อการปฏิรูปการทำงานของสื่อมวลชนนี้ด้วย และขอให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกสื่อสารมวลชน หรือเจ้าของรายการที่นำเสนอข่าวเท็จนั้น มาลงโทษตามกฎหมาย และกฎระเบียบทางราชการด้วย 2. ดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญากับสื่อสารมวลชนที่จงใจนำเสนอข่าวเท็จ ทำให้อาจารย์น้องไนซ์ และครอบครัว …

น้องไนซ์ไม่ยอม ! ยื่นเรื่องราวร้องเรียนคนกล่าวหา ต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล Read More