เจอแล้วครูไลฟ์สดหวิว! สพฐ. พบเป็น นศ.ฝึกสอน สั่ง รร.ส่งตัวกลับมหา’ลัยแล้ว

เจอแล้วครูไลฟ์สดหวิว! สพฐ. เช็กเป็น นศ.ฝึกสอน สั่ง รร.ส่งตัวกลับมหา’ลัย “ธนุ” สั่งทุกสถานศึกษาตรวจสอบเข้ม เตือน นิสิตฝึกสอน อย่าริปฏิบัติตน ขัดจรรยาบรรณวิชาชีพครู

29 มิ.ย. 67 – ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวถึงกรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปครูโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งไลฟ์สดโชว์หวิวขณะทำการสอน ด้วยท่าทางที่ไม่เรียบร้อยว่า

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วพบว่า บุคคลดังกล่าวเป็นนิสิตหลักสูตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ซึ่งได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนบ้านบัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

โดยเป็นการไลฟ์สด ผ่านโปรแกรม BIGO มีการระบุพิกัดการไลฟ์สดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งบางคลิปนิสิตฝึกสอนรายดังกล่าวแต่งกายไม่เหมาะสมใส่เสื้อสายเดี่ยวโชว์บริเวณเนินหน้าอก พูดจาหยอกเย้ากับผู้ติดตาม และบางคลิปขึ้นไลฟ์ในห้องเรียน

โดยทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวชุม ได้ว่ากล่าวตักเตือนแนะนำในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และได้มีหนังสือขอส่งตัวนิสิตฝึกสอนรายดังกล่าวคืนมหาวิทยาลัยต้นสังกัดไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2567 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีบันทึกการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งการประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา ดังนี้ 1. แสวงหาผลประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการ (ถ่ายทอดสด ในแอปพลิเคชัน) 2. ประพฤติตนไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และ 3. การแต่งกายไม่เหมาะสม

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ได้สั่งการให้ สพฐ. และ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกในเรื่องดังกล่าวด้วย และกำชับเรื่องการฝึกสอนของนักศึกษาครู จะต้องให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในวิชาชีพด้วย โดยจะต้องมีการคัดกรองครูฝึกสอนก่อนเข้ามาฝึกสอนในโรงเรียน

ซึ่งตนได้แจ้งเตือนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศให้ตรวจสอบ กำชับให้ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดด้วย โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลคุณภาพ ทำให้เด็กเรียนดีมีความสุขตามนโยบายของ รมว.ศธ

ติดตามข่าวสาร ข่าวเด็ด ประเด็นร้อน ที่นี่👉ข่าวเด็ดประจำวัน