รัฐบาล เชิญชวน ประชาชน ลดพลาสติก ‘วันเต่าทะเลโลก’ แจ้งเต่า 5 ชนิดเสี่ยงสูญพันธุ์

รัฐบาล เชิญชวน ประชาชน ลดพลาสติก-ร่วมอนุรักษ์เต่าทะเล “วันเต่าทะเลโลก” 16 มิ.ย.
แจ้ง 5 สายพันธุ์ เสี่ยงสูญพันธุ์

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์ทางทะเล อาทิ เต่าในทะเล โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงการลดจำนวนลง และมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ไปในไม่ช้า โดยเฉพาะเต่าทะเล ในน่านน้ำไทย ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองและ อนุรักษ์เต่าทะเลแล้วก็ตาม

น.ส.เกณิกา กล่าวว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใย ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงมาตรการในการอนุรักษ์เต่าและขยายพันธุ์ โดยเฉพาะ 5 สายพันธุ์เสี่ยงสูญพันธุ์ ได้แก่ เต่ามะเฟืองเสี่ยงสูญพันธุ์มากที่สุด รองลงมา คือ เต่าหัวค้อน เต่าหญ้า เต่ากระ และ เต่าตนุ ตามลำดับ

ทั้งนี้ “เต่ามะเฟือง” ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าสงวน ส่วนเต่าทะเลอีก 4 ชนิด อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

“รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนลดพลาสติก ร่วมอนุรักษ์เต่าทะเล เนื่องในวันเต่าทะเลโลก 16 มิ.ย.เพราะพบว่าปัญหาหลักที่เต่าทะเลทั่วโลก มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลกระทบโดยตรง จากพฤติกรรมมนุษย์เนื่องจากภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะ ปัญหาขยะพลาสติก ที่ปนเปื้อนลงสู่ทะเล การลักลอบเก็บไข่เต่าทะเล การติดเครื่องมือประมง โดยเฉพาะในช่วงฤดูวางไข่ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เต่าทะเลลดลง” น.ส.เกณิกา กล่าว